IDEAS, finançat per la Unió Europea i el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica a través del programa PROEDUCA, és un projecte liderat per l’equip EDO de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la millor universitat espanyola posicionada segons els rànkings internacionals (QS, THES, Shanghái) i la Vicerectorat d’Investigació i Extensió de l’Institut Tecnològic de Costa Rica (TEC) amb àmplia trajectòria en cooperació i col·laboració educativa nacional i internacional.

Els principals beneficiaris i interessats del projecte són els alumnes dels 12 centres/seccions de secundària de torn nocturn que pertanyen a 11 de les 21 xarxes del ProEduca. Tanmateix, participaran els alumnes dels horaris nocturns dels centres educatius de les 11 xarxes restants. Està previst que també es beneficiïn els directius i responsables pedagògics dels centres escolars implicats i els docents que desenvolupin els plans d’intervenció amb aquest alumnat. De la mateixa manera, també participaran les Direccions Regionals d’Educació de Costa Rica.

L’Acció es divideix en 3 fases: Disseny, Desenvolupament i Difusió i cadascuna d’elles es vincula a un objectiu operatiu. A cada fase, es desenvolupen dues àrees d’actuació principal de les que es deriva el pla d’activitats previst. A més, a cada una d’aquestes àrees d’actuació es preveuen trobades i reunions sectorials tant de coordinació com de capacitació, difusió, intercanvi i avaluació. Cada una de les activitats té assignats uns resultats específics en forma de producte, al que se l’associa una evidència de compliment i qualitat.

El calendari previst per al desenvolupament de l’Acció és de 12 mesos, ajustats al compliment de cada un dels objectius operatius i fases del projecte i al calendari escolar fixat pel Ministeri d’Educació de Costa Rica: Fase I: 3 mesos, Fase II: 6 mesos, Fase III: 3 mesos.

El desenvolupament i implementació del projecte, així com les opinons, documents i punts de vista que derivin del mateix, són responsabilitat única i exclusiva de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Instituto Tecnológico de Costa Rica, no pondent-se considerar en cap cas que refleceteixen la posició de la Unió Europea.

Informe final: http://accelera.uab.cat/documents_edo/pdf/IDEAS_finalreport_Rev 9-6.pdf